آموزش امور بیمه ای اصناف

یکی از ضروري ترين و مهم ترین مسائلي كه در کشور شكل جدي به خود گرفته، صنعت بيمه است (شامل بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه های مرتبط با کار و اشتغال). حوادث روزگار آنقدر متنوع و غير قابل كنترل شده است كه هيچ گاه نمي توان راهي بهتر از بيمه را تصور كرد. علاوه بر بیمه تامین اجتماعی که برای همه صنوف لازم وضروری می باشد، با توجه به گسترش امکانات و تکنولوژی جدید درمانی و افزایش روز افزون هزینه های پزشکی، بیمه درمان تکمیلی و بیمه حوادث پرسنل پوشش مناسبی برای رفع نگرانیهای جدی بیمه گزاران و امکان خوبی برای تامین بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و ... بیمه شدگان در زمان بروز بیماریها و حوادث می باشد.

هدف از این دوره های آموزش بیمه ای به اصناف:

آموزش اصول بیمه تامین اجتماعی، شیوه های استفاده از ظرفیت های این بیمه، جرایم و تخلفات و ...

آموزش ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی و ارسال لیست بیمه برای اداره مالیات

آموزش دفاعیات جرایم و نوشتن لوایح دفاعیه برای هر جریمه بیمه تامین اجتماعی

مزایا و انواع بیمه ها مانند بیمه تکمیلی، آتش سوزی، حوادث و ...

معرفی شرکت های مختلف بیمه ای

و ...

به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "مرکز آموزش" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از محتوای آموزشی بصورت مستقیم بهره برداری نمایند. 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند