آموزش امور حقوقی اصناف

آموزش حقوق در کشور ما از گذشته بیشتر جنبه نظری داشته است و کمتر به آموزش کاربردی حقوق توجه شده است. از طرفی سایر افراد جامعه مانند صاحبان اصناف و نیز دانش آموختگان سایر رشته ها نیز از دانش حقوقی مرتبط بی نیاز نیستند. برگزاری کارگاه ها و دوره های کاربردی حقوقی پاسخی به این نیاز حقیقی است که به صورت موضوعی در کوتاه ترین زمان جنبه های عملی و نظری یک موضوع خاص را در هم می آمیزد و مخاطبان این دوره ها را با میدان عمل آشنا می کند.

یکی از مهمترین خلاء های نظام آموزش کشور، آموزش کاربردی، مسائل حقوقی پیرامون تجارت و کسب و کار است. دوره هایی کاملا کاربردی و  مبتنی بر تجربه های عملی که توسط مدرسان با تجربه تدریس می شود؛ عمده مباحث این دوره عبارت اند از: الزامات حقوقی راه اندازی کسب و کار، قراردادنویسی، حقوق شرکت ها، حقوق اسناد تجاری مانند چک و سفته، حقوق کار، مالیات و تامین اجتماعی، حقوق مالکیت فکری (به ویژه علامت و نام تجاری) و حقوق تجارت الکترونیکی. اهمیت این دوره های آموزشی در این خواهد بود که هر یک از اصول نظری و تجربیات عملی مطرح شده از سری کارشناسان و اساتید ناشی از چالش واقعی است که یک بنگاه اقتصادی با آن در عمل مواجه بوده و گاه میلیون ها و یا حتی میلیاردها زیان به آن بنگاه تحمیل نموده است.

به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "مرکز آموزش" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از محتوای آموزشی بصورت مستقیم بهره برداری نمایند. 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند