آموزش امور مالیاتی اصناف

با توجه به گسترش اصناف کشور و همینطور جدیت دولت در دریافت مالیات از صنوف، یادگیری و آموزش امور مالیاتی بسیار ضروری و مهم به نظر می رسد به عبارتی الان همه افراد به خصوص صنوف محترم نیاز دارند مالیات و تکالیف آن را بفهمند و بدانند تا به درستی تکلیف خود را انجام دهند تا خدایی ناکرده جریمه و متضرر نشوند.
شما با سرمایه گذاری برای حضور در این دوره های ارزشمند، اطلاعات و تجربیاتی ناب را دریافت خواهید کرد که بسیار ارزشمند و مفید فایده خواهد بود. اگر مدیر عامل و یا از اعضای هیأت مدیره هستید، این دوره به شما کمک میکند با علم بر مسائل مالیاتی، بر تیم مالی خود تسلط بیشتری داشته باشید و احتمال خطای ایشان را به حداقل برسانید.

از جمله مواردی که برای آموزش امور مالیاتی مهم به نظر می رسد شامل:

 • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی
 • مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد
 • تشویقات، جرایم مالیاتی و راهکارهای بخشودگی جرایم
 • هزینه های قابل قبول و استهلاکات
 • آموزش دفاعیات مالیاتی و لایحه نویسی در تمام سطوح دادرسی
 • مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی و حقوقی
 • اقدامات و نحوه عمل مؤدیان در روز رسیدگی مالیاتی
 • نحوه عملی و تخصصی تحریر دفاتر قانونی
 • ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر
 • آموزش مراحل کامل دادرسی مالیاتی
 • ادارۀ وصول و اجرا
 • اظهارنامۀ عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی

به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "مرکز آموزش" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از محتوای آموزشی بصورت مستقیم بهره برداری نمایند. 

 

 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند