آموزش فنی و حرفه ای

به منظور آماده سازی نیروی انسانی برای ورود به جامعه صنفی و همچنين ارتقاء مهارت های ضمن کار شاغلان اصناف، آموزش های نیروی انسانی توسط سازمان فنی و حرفه ای بسیار لازم و ضروری می باشد.

نیاز سنجی آموزشی برای متقاضیان ورود به جامعه صنفی کشور، فعالان صنوف و اتحادیه های صنفی، تشکیل کمیته های برنامه ریزی آموزشی با همکاری مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اتاق اصناف شهرستان، تعیین حداقل دانش و مهارت لازم برای ورود به صنف خاص و الزام متقاضیان به رعایت حداقل ها، تعیین صلاحیت های حرفه ای متقاضیان اتحادیه ها و صنوف از طریق آزمون های سنجش مهارت حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اجراي قانون الزام فراگيري آموزش هاي مهارتي مصوب 1376 مجلس شوراي اسلامي و اهمیت ویژه به سطح دانش و مهارت فعالان صنوف در طرح رتبه بندی اصناف از طریق لحاظ امتیاز برای اخذ گواهینامه های فنی و حرفه ای شاغلان صنوف از جمله زمينه های همكاري سازمان فنی و حرفه ای و اتاق اصناف کشور می باشد.
تهيه و تدوين استانداردهاي آموزش مهارتي مورد نياز اتحادیه ها و صنوف براساس اولویت های تصویب شده در کمیته های اجرایی، اعطای مجوز تأسیس مراکز آموزش جوار و بین کارگاهی برای اتحادیه های صنفی و اتاق هاي اصناف شهرستاني، سازمان دهی و توسعه کارآفرینی در اتحادیه ها و صنوف، تسهیل در ایجاد سامانه جامع اطلاعات بازارکار، مشارکت فعال جامعه صنفی ( اتحادیه ها و صنوف) در اجرای طرح های آموزشی سازمان از جمله طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی، اجرای آموزش های مورد نیاز برای تجاری سازی فناوری، نوآوری و برند سازی و حمایت از فعالان این زمینه در اتحادیه ها و صنوف، اجرای طرح های مطالعاتی در ارتباط با نوآوری و کارآفرینی در صنوف گوناگون بر اساس اولویتهای تعیین شده کمیته های اجرایی و آموزش و حمایت از تأسیس اتحادیه های صنفی براساس نیازهای نوین بازارکار مبتنی بر مشاغل دانش بنیان از دیگر زمینه های همکاری دو مجموعه خواهد بود.

به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "مرکز آموزش" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از محتوای آموزشی بصورت مستقیم بهره برداری نمایند.

 

 

 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند