بازرسی کیفیت کالا و خدمات

امروزه ایمنی، کیفیت و استاندارد کالا و خدمات، از اهمیت ویژه‌ای در جوامع بشری برخوردار است و یکی از ابزارهای موثر در این مسیر، می‌تواند بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های بازرسی باشد. در این راستا شرکت های بازرسی با هدف ارائه خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و تحقیقاتی جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تدوین استانداردهای موردنیاز اصناف و نظارت بر حسن اجرای پروژه‌ها ارائه خدمت می نمایند.
کمتر پروژه ای را می توان به یادآورد که بازرسی و کنترل کیفیت در آن نقش به سزایی نداشته باشد. از پروژه های کوچک خرید کالا تا پروژه های بزرگ مهندسی و ساخت کارخانه ها و نیز خدمات ارائه شده توسط اصناف کشور، همیشه بازرسی به عنوان بخش جدانشدنی هر پروژه ای مطرح می شود.
بازرسی در استانداردهای مختلف تعاریف مشابه دارد . بازرسی فعالیتی همچون اندازه گیری، آزمایش، آزمون یا سنجش یک یا چند ویژگی از یک نهاد یا entity و مقایسه نتیج با الزمات مشخص شده است تا در نهایت بتوان از انطباق هر یک از ویژگی ها اطمینان یافت. تولید کالاو ارائه خدمات یک صنعت مفید و پر درآمد است و شامل بسیاری از شرکت‌ هایی می شود که خدمات مربوطه را ارائه می‌دهند. اندازه‌گیری میزان کیفیت کالا و نظارت بر آن، یک نیاز تجاری اساسی در این کسب‌ وکار محسوب می شود. روش‌ ها و تکنیک ‌های مورد استفاده در این زمینه در طی سال‌ها توسعه یافته‌اند که توسعه این روش ‌های مبتکرانه برای اندازه‌گیری کالاهای تجاری ، تایید اعتبار و صدور مجوز ترخیص به تسهیل در ارائه خدمات کمک کرده است.
شرکت ‌های بازرسی کیفیت و استاندارد کالا و خدمات با استفاده از مکانیزم‌های خاص و با اعمال نظارت و کنترل کمی و کیفی کالای خریداری شده و خدمات ارائه شده، موجب رفع مشکلات و کاهش اختلافاتی می شوند که ممکن است در آینده بین خریدار و فروشنده رخ دهد. بنابراین باید گفت بازرسی کالا یکی از بخش ‌های مهم و اساسی در تجارت به شمار می آید.
در طی فرآیند های مربوط به بازرسی کالا، یک سری فعالیت ‌ها از قبیل تحویل، پرداخت، بررسی ادعاها، تنظیم مجوز ها، اطمینان از مرغوبیت کالا و خدمات و جلوگیری از ورود و صدور کالای نامرغوب و غیره  براساس گواهی بازرسی کالا و خدمات،  انجام می شوند. بازرسی کیفیت کالا و خدمات اغلب یک آزمایش منظم یا ارزیابی رسمی است. در فعالیت ‌های تجاری، بازرسی شامل اندازه‌گیری ‌ها و تست ‌هایی است که برای تایید ویژگی‌های خاص موجود در کالای تولیدی و وارداتی در نظر گرفته می‌شوند. نتایج معمولاً با الزامات و استانداردهای مشخص برای تعیین این که آیا آیتم های موجود در کالا هم‌ راستا با ویژگی های گفته شده از قبل می باشد یا خیر در نظر گرفته شده و  اغلب با یک روش بازرسی استاندارد در محل برای اطمینان از بررسی سازگاری مقایسه می‌شوند.

به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "میز خدمت" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از خدمات تخصصی بازرسین و مراکز ارائه دهنده خدمات بازرسی کیفیت و استاندارد کالا و خدمات بصورت مستقیم بهره برداری نمایند. 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند