خدمات بیمه ای اصناف

بیمه قراردادی است که طی آن ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد، که بیمه‌گذار نامیده می‌شود، به طرف دیگر، که بیمه‌گر نامیده می‌شود، در ازای پرداخت وجه، که حق بیمه نامیده می‌شود، مطابق اصول بیمه منتقل می‌گردد. 
بیمه‌ گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌ گذار، متعهد می ‌شود که ضررهای احتمالی یک بیمه‌ گذار را در صورت وقوع حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. در مقابل، بیمه‌ گذار شخصی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. آنچه را كه بيمه می شود موضوع بيمه نامند. بنابراین بیمه یکی از بهترین روشهای مقابله با ریسک است.
واحدهای محترم تجاری، اداری و صنفی نیز مانند سایر اقشار جامعه دارای نیازهای بیمه ای متنوع و متفاوتی می باشند که برطرف کردن آنها دغدغه دائمی بیمه گران به شمار می رود در این میان شرکت های ارائه کننده خدمات بیمه ای مفتخرند پس از انجام مطالعات میدانی و تطبیقی و همچنین نیاز سنجی واحدهای صنفی کشور، بیمه نامه هایی را جهت کلیه واحدهای صنفی ارائه دهد که در آن علاوه بر بیمه درمان مدیران و کارکنان، خطرهای آتش سوزی ، انفجار و صاعقه، زلزله ، هزینه پاکسازی و سرقت و مخاطرات جدید دیگری نظیر وقفه در فعالیت ( عدم النفع ) و مسئولیت و ... را نیز تحت پوشش قرار دهد.
به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "میز خدمت" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از خدمات تخصصی بیمه گران و مراکز ارائه دهنده خدمات بیمه ای اصناف بصورت مستقیم بهره برداری نمایند. 

 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند