سمپاشی و گندزدائی

وجود انواع حشرات در واحد های مسکونی و تجاری می‌توانند از معضل های آزار دهنده برای ساکنان آن محل باشند. انواع حشرات موذی می‌توانند باعث مشکلات سلامتی و ایجاد حساسیت های مختلف بشوند. این که بدانیم این حشرات به چه علت و چطور به محل راه پیدا می‌کند و راهکار مقابله با آنها مثل سمپاشی منازل به چه روش انجام می‌گیرد، جهت حفظ سلامتی افراد ساکن در خانه ضروری است.

با استناد تبصره2 ماده 6 آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی مصوب 14/6/1378 هیئت محترم وزیران و ماده 9 آیین نامه بهداشت محیط مصوبه 24/4/1371 هیئت محترم وزیران و بر اساس بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367 مجلس محترم شورای اسلامی به منظور حفظ و ارتقاء بهداشت جامعه از طریق مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی و همچنین حفاظت از محیط زیست که یک وظیفه عمومی تلقی می گردد، ضوابط فعالیت شرکتهای خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و مسکونی توسط وزارت بهداشت ابلاغ و پروانه فعالیت برای شرکت هایی که دارای صلاحیت های لازم بودند توسط معاونت های بهداشتی دانشگاه های کشور صادر گردید.

تمامی این شرکت ها ملزم به داشتن شخصی به نام مسئول فنی می باشند که با داشتن مدارک دانشگاهی مرتیط بر استفاده از سموم انتخابی و نیز کلیه مراحل سم پاشی نظارت دارند.

 

گند زدایی و ضد غفونی

شرکت های سم پاشی با گرفتن مجوز های لازم از معاونت های بهداشتی دانشگاه های مربوطه اقدام به گندزدایی محیط می نمایند.

گندزدایی عبارت است از نابود کردن عوامل بیماریزا در محیط های بی جان، مانند اماکن مسکونی، ‌البسه، ظروف، آب، ‌سبزی وغیره،‌ به عبارت دیگر گندزدائی در مورد محیط زندگی بکار میرود. ولی ضدعفونی نابود کردن عوامل بیماریزا از بافت های زنده است، ‌مانند ضد عفونی پوست یا ضد عفونی زخم که ‌غلظت ضدعفونی کننده ها بایستی کمتراز گندزداها باشد تا از آسیب به بافتها جلوگیری شود بهمین دلیل ضدعفونی کننده ها نسبت به گندزداها سمیت کمتری دارند.

تمامی این شرکت ها ملزم به داشتن شخصی به نام مسئول فنی می باشند که با داشتن مدارک دانشگاهی مرتیط بر استفاده از مواد شیمیایی انتخابی و نیز کلیه مراحل گندزدایی نظارت دارند.

به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "میز خدمت" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از خدمات تخصصی  مراکز ارائه دهنده خدمات سمپاشی و گندزدایی بصورت مستقیم بهره برداری نمایند. 

 

 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند