مسئولیت اجتماعی گروه

 

کودکان کار و خیابان؛ کودکانی هستند که دنیای معصومانه کودکی را رها کرده‌ و به دنیایی قدم نهاده‌اند که بسیار بی‌رحم است. به حتم كودكان آینده سازان و سرمایه های انسانی آینده نگر جامعه هستند و هر نوع كوتاهی در تربیت و آموزش آنان منجر به از دست دادن این گروه از جامعه می شود. كودكان كار و خیابانی یكی از بارزترین نمودهای افزایش مشكلات اقتصادی به شمار می آید كه بی توجهی به آن می تواند ایجاد و گسترش آسیب های اجتماعی را به همراه داشته باشد.
كودكان كار و خیابانی در همه نقاط دنیا وجود دارند، كودكانی هستند كه بیشتر ساعات زندگی را به جای قرار گرفتن در كنار خانواده و تحصیل، شاغل هستند و مسئولیت اداره زندگی را بر عهده دارند كه علت اصلی آن گرفتاری خانواده های آنان است. وظیفه ماست در شرایط سختی كه آنان تحمل می كنند و تاوان شرایط سخت زندگی را به دوش می كشند به آنان توجه داشته باشیم.
با آموزش و مشاوره مهارتهای زندگی و کمک به حل مسائل اجتماعی و همچنین مشارکت دائم آنان در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، بخشی از امنیت اجتماعی آنان تامین و سبب بالا رفتن اعتماد به نفس آنها میگردد. از این رو، گروه زنجیره در راستای مسئولیت اجتماعی خود به منظور به حداقل رساندن مشکلات و مسائل این قشر، نسبت به این مهم گام خواهد برداشت.

 

 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند