مشاوره بهداشت اصناف

یکی از مباحث مهم و کاربردی در بحث راه اندازی و حتی در حین انجام امور کسب و کار برای واحد های صنفی ملزم به رعایت امور بهداشتی، داشتن اطلاعات کافی و تخصصی در فرآیند کار می باشد تا از دوباره کاری ها و خسارت ها و ضرر و زیان های احتمالی در فعالیت مورد نظر جلوگیری به عمل آید.
بر این اساس یکی از مهم ترین اقدامات لازم برای صنوف مورد اشاره، مشاوره برای امور بهداشتی مانند نوع مواد و تجهیزات بهداشتی مورد تایید برای استفاده در محیط کسب و کار، مشاوره برای نوع پوشش مورد استفاده کارگران و کارمندان، روش های بهداشتی مورد تایید در حین کار، مشاوره و راهنمایی برای دریافت کارت بهداشت و گذراندن دوره های آموزش مورد نیاز و غیره، می باشد.
به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "میز خدمت" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از خدمات تخصصی مشاوران و مراکز ارائه دهنده خدمات مشاوره بصورت مستقیم بهره برداری نمایند. 
 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند