مشاوره روانشناسی

مشاوره روانشناسی به عنوان ارائه دهنده ی انواع خدمات مشاوره خانواده، کودک و نوجوان، زناشویی، فردی، ارتباطی، تحصیلی، روانکاوی، اضطراب و افسردگی و ... می باشد که توسط متخصصین روانشناس در مراکز مشاوره اجرا و ارائه می گردد و این موضوع بر نحوه ی عملکرد افراد در سنین مختلف و روابطشان متمرکز می باشد . مشاوره روانشناسی به نگرانی های عاطفی ، شغلی ، اجتماعی ، مدرسه و .... که ممکن است افراد در مراحل مختلف زندگی خود داشته باشند ، موثر خواهد بود. مشاوره روانشناسی در زمان رو به رو شدن افراد با فشار های مختلف زندگی که در خانواده و گروه و یا سازمان ها با آن دست و پنجه نرم می کنند و وجود هرگونه مشکلات عاطفی و روانی و در جهت بهبود شرایط فرد و کاهش احساس پریشانی در هنگام مواجه شدن با بحران ها مفید خواهد بود.

مشاوره و روانشناسی در تمام مراحل رشد کودکی ، نوجوانی ، بزرگسالی و سالمندی تاثیر گذار است و مشاور روانشناس جنبه های مختلف زندگی افراد ، زوجین ، خانواده یا گروه و سازمان ها را مورد بررسی قرار می دهد . موارد متفاوتی هستند که دکتر مشاور روانشناس مراکز مشاوره و روانشناسی می تواند به افراد کمک کند.
به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "میز خدمت" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از خدمات تخصصی مشاوران و مراکز ارائه دهنده خدمات مشاوره بصورت مستقیم بهره برداری نمایند. 

 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند