مشاوره مالیاتی اصناف

بسیاری از صاحبان کسب و کارها بر این باورند که با انجام کارها توسط خودشان بهتر میتوانند پول و منابع را حفظ کنند اما واقعا چنین نیست. قوانین مالیاتی به طور مداوم در حال تغییر هستند و پیگیری این تغییرات برای افراد عادی بسیار دشوار است. عدم تسلط به قوانین مالیاتی باعث میشود تا خطر اشتباهات مالیاتی و مدیریت نامناسب مسائل مالیاتی افزایش یابد. یک مشاور خبره میتواند با تسلط به این قوانین و آگاهی از قوانین جدید کمک بزرگی به بهره مندی از قوانین کند. همچنین گاهی به علت نداشتن آگاهی کافی از قوانین ممکن است نتوانید به خوبی از مزیت های مالیاتی و روش های تخفیف قانونی آن بهره مند شوید.

به همین منظور تمامی مالکان، مدیران و متصدیان اصناف می توانند جهت استفاده از خدمات مذکور به صفحه "میز خدمت" گروه زنجیره در این سامانه مراجعه و پس از تکمیل مراحل ثبت نام خود، از خدمات تخصصی مشاوران و مراکز ارائه دهنده خدمات مشاوره بصورت مستقیم بهره برداری نمایند. 

 

 


زنجیره؛ توسعه هوشمند