اخبار و تازه ها

جزئیات توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی

جزئیات توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی...

ادامه مطلب

همراهی نظام مالیاتی با اصناف در تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1397

همراهی نظام مالیاتی با اصناف در تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال 1397...

ادامه مطلب

تهیه بسته معیشتی و جهیزیه برای تسهیل در امر ازدواج جوانان اصناف یزد

تهیه بسته معیشتی و جهیزیه برای تسهیل در امر ازدواج جوانان اصناف یزد...

ادامه مطلب

مشاهده پروانه کسب حق مشتری است

مشاهده پروانه کسب حق مشتری است...

ادامه مطلب

نقش اصناف در تولید، توزیع و اشاعه فرهنگ استفاده از ماسک

نقش اصناف در تولید، توزیع و اشاعه فرهنگ استفاده از ماسک...

ادامه مطلب
  • نتایج : ۵
زنجیره؛ توسعه هوشمند